top of page

השקעות וניהול פיננסי

עם השנים אנו צוברים סכומי כסף משמעותיים. סכומים אלו נועדו לשמר את ההון המשפחתי ואף להגדיל אותו.

על מנת לבחור את המוצרים הטובים ביותר עבור הכסף שלכם - אנו נכנסים לתמונה.

המתכנן הפיננסי במדדים יבנה לכם תכנית מותאמת אישית לצרכים שלכם, ידאג לפתיחת תוכניות ההשקעה המותאמת לכם באופן אישי, תוך שמירה על העקרונות שקבענו במסגרת בירור הצרכים.

המטרה שלנו היא להתאים לכם את מוצרי ההשקעה כגון ניהול תיקי השקעות, פוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה לפי הצרכים האישיים שלכם, רמות הסיכון שאתם מוכנים לקבל וטווח ההשקעה הרצוי. 

בקצרה - הופכים את המטרות לפעולות אופרטיביות ודואגים לבקרה אחת לתקופה לבדוק שהתכנית שקבענו מראש, משרתת את המטרות שלמענה היא נבחרה.

הערך המוסף.

בנושא השקעות ותכנון פיננסי חשוב שיהיה לצידכם איש אמון, המשקף לכם את המצב בתיק לאורך כל זמן ההשקעה. משהו שהוא לא נציג הקופה או תיק ההשקעות או פוליסת החיסכון מטעם החברה אלא סוכן פנסיוני שעובד עם כל הגופים ויודע על ההבדלים בין הגופים השונים וביצועי הקרנות השונות. אנו, מטבע הדברים חיים את השוק יום ביומו ובתהליך העבודה מולכם נדע תמיד להגיד האם הגוף שאנחנו מושקעים בו הוא היעיל ביותר או שיש אפשרויות טובות יותר.

תהליך העבודה עם מדדים 

לקוחות מדדים עוברים תהליך שיקוף מקצועי עוד בשלבי ההכרות הראשונים. אנו מבצעים עבור כל לקוח

תהליך דיגיטלי מלא של הוצאת המידע מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, לאחר מכן הלקוח עובר תשאלו לגבי רמות הסיכון ומצבו האישי ורק לאחר מכן שהתיק מוכן להצגה - אנו נקבע פגישה על מנת לקצר תהליכים ולמקד את השירות.

בתהליך הפגישה אנו נקשיב מה רצון הלקוח, ניתן את ההמלצות המקצועיות ונקבע אסטרטגיה להמשך העבודה המשותפת. 

מטרת הסוכן המקצועי במדדים הוא ליווי מתמשך של הלקוח לאורך שנים עם הצפת ערך תמידית, שירות ללא פשרות ובקרות דיגיטליות ואנושיות על התיק אחת לתקופה. 

bottom of page