ביטוח 

ביטוח בריאות, ביטוח חיים, תאונות אישיות, ביטוחי אובדן כושר עבודה ועוד..

השקעות

ניהול תיקי השקעות, פוליסות חיסכון, תיקון 190 וכו..

חיסכון פנסיוני

חיסכון לטווח ארוך כגון, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים ותכנון פרישה

פיננסים

קופות גמל, קרנות השתלמות, קופת גמל להשקעה וחיסכון לכל ילד

כל הזכויות שמורות למדדים סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ | Office@madadim-c.co.il |   09-7881080