top of page

גילוי נאות

מדדים סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ (להלן: "הסוכנות"), מספקת שירותי שיווק פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) תשס"ה-2005.

סוכני הביטוח במשרדה משמשים כסוכני ביטוח פנסיוני ועוסקים בשיווק פנסיוני של המוצרים שלהם יש זיקה. לתשומת ליבך, תוכל הסוכנות להמליץ לך אך ורק על מוצרים אותם היא משווקת. אינה באמור באתר בפרסומו בתכנים או בכל צורה אחרת להמליץ או להחליף טיפול מקצועי ורחב היקף למען הסר ספק מדדים סוכנות לביטוח אינה עוסקת בייעוץ פנסיוני.

הסוכנות הינה משווקת של מגוון מוצרים פנסיוניים - פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה, מוצרי חיסכון והשקעה, פוליסות בריאות, קופות גמל, קרנות השתלמות של חברות ביטוח ובתי ההשקעות הבאים:

חברות ביטוח הראל, הפניקס, מנורה, מגדל וכלל ביטוח. בית השקעות : אלטשולר שחם, כלל פיננסים, אקסלנס נשואה, הראל גמל ופנסיה, מור בית השקעות וילין לפידות בית השקעות. קרנות פנסיה : כלל פנסיה, הראל פנסיה, מגדל פנסיה, מור פנסיה, מנורה מבטחים פנסיה, אלטשולר שחם פנסיה.

עודכן : 1.7.2023

לכל בעיה, תלונה או מחמאה- נשמח אם תפנה אל מנהל השירות בלינק הבא :

תודה על פנייתך

פנה אלינו

מדינת היהודים 60 הרצליה

להמשך קריאה :

bottom of page