כל הזכויות שמורות למדדים סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ | Office@madadim-c.co.il |   09-7881080 

אנו שמחים להזמינך להרצאה בנושא השקעות נדלן

השתתפות מותנת באישור מראש ומספר המשתתפים מוגבל

אני מעוניין להגיע לכנס בשעה