top of page
  • תמונת הסופר/תאיתן מזרחי

חיסכון לכל מטרה - שווה קריאה! קורונה טיים

עודכן: 17 באוג׳ 2020

גמל להשקעה הינו מכשיר פנסיוני אשר נוסד בשנת 2016, המהווה אלטרנטיבת חיסכון / השקעה מובילה. ייעודו המרכזי הינו מתן מענה עבור ציבור החוסכים הן במעמד שכיר והן במעמד עצמאי לצורך תגבור החיסכון הפנסיוני באופן פרטי. סכום החיסכון לשנת מס מוגבל (נכון ל2020) ל -71,337 ₪ צמוד מדד.

קיימים יתרונות משמעותיים בשימוש במכשיר מסוג זה:

1. יתרון ניהול – חוסך נהנה מארגז הכלים של מנהל מוצרי חיסכון ארוך טווח ,פיזור נכסי רחב היקף.

2. מנגנון דחיית מס – יכולת הניידות בין אפיקי השקעה במסגרת הגוף המנהל, וכן בין הגופים המנהלים השונים ללא אירוע מס.

3. הגדלת גובה הקצבה לפרישה – גמל להשקעה הינו מכשיר פנסיוני במעמד פרטי, משמע הפקדתו אינה מוטבת במס.

יחד עם זאת בכדי לתמרץ את ציבור החוסכים, חוסך אשר ימשוך את הכספים כקצבה מגיל 60 ואילך ייהנה מפטור מלא ממס על הרווחים.

4. נזילות מלאה – בשונה משאר המוצרים הפנסיונים, במכשיר זה מתקיימת נזילות מלאה, הדבר כרוך במס רווחי הון.


בכדי לחדד את מהות המוצר ארחיב קצת על נקודה מס' 3.

בעולם הפנסיוני קיים מושג בעל משמעות כבירה "יחס תחלופה". מדובר ביחס בין הקצבה החזויה (לרבות גמלת אזרח ותיק) לשכרנו/ הכנסתינו החייבת, מדוע זה חשוב?

תיכנון פיננסי נכון, מנגיש נתונים הצפויים ביחס ליעדי החיים, ובמרכזם הדאגה לעת שנפרוש.

לפיכך המטרה העיקרית היא למיקסום יחס התחלופה בכדי לשמר את רמת החיים בגיל הפרישה.

כלים לשימור יחס תחלופה גבוה:

  1. הקפדה על הפרשות משכר / הכנסה חייבת, לפחות עד לניצולת המרבית של הטבות המס (במיוחד בנוגע לעצמאים)

  2. להימנע ממשיכת כספיי פיצויים בנקודות הפרישה (סיום העסקה).

  3. תגבור הפנסיה ברובד חיסכון נוסף – לפורש קיימים 3 רבדי חיסכון:

  • גמלת אזרח ותיק לה זכאי כל מי שהגיע לגיל הזכאות בהתאם לחוק גיל פרישה (67 גבר , 62 אישה) מהביטוח הלאומי.

  • קצבה חודשית מנכסים הפנסיונים אותם צבר החוסך.

  • חיסכון פרטי לצורך תגבור הפנסיה -גמל להשקעה נותן מענה בדיוק על כך.

  • תקופות חל"ת – אם בשל משברים טובים (לידה) ואם בשל משברים פחות טובים (קורונה) יש לדעת לגשר עליהם ולהבין שתקופות שבהן איננו מפקידים למוצר הפנסיוני יפחיתו בהכרח את שיעור התחלופה הצפוי.

לצורך הדוגמא:

עובד שהחל לחסוך בגיל 40 במוצר פנסיוני מסוג קרן פנסיה, עלות ניהול 2% מהפקדה ו - 0.2% מצבירה, שכרו עמד על 10,000 ₪ .

במידה ולא יבצע כל משיכה וההפקדות תמשכנה עד לגיל הזכאות (67 לגבר) גובה הקצבה שתעמוד לרשותו כ-5,000₪ .

לחוסך הנ"ל יחס התחלופה יחושב כדלהלן:

קצבה מנכס פנסיוני(5,000) + גמלת אזרח ותיק (2,350)

שכר לתנאים סוציאליים (10,000)

משמע שיעור התחלופה = 73.5%

חיסכון לתקופת משבר:

משבר הקורונה שפוקד אותנו, מחזק את הצורך לחסוך, ואף הציף אצל חלקנו את המודעות בהתנהלות פיננסית .בכל עת שאנו יצרנים חשוב לדאוג לחיסכון ויפה שעה אחת קודם.לסיכום:

גמל להשקעה מהווה חיסכון פנטסטי לכל מטרה ומקיים עדיפות באיכות הניהול, עלויות הניהול וכלי נהדר להגשמת מטרות חיים באשר הן.

האישור שעבר לאחרונה בוועדת הכספים (03/08/2020) חיזק זאת ואף הפך להוות אלטרנטיבה ראשונה לניהול כסף פנוי לטעמי.


מעוניינים לשמוע עוד ? השאר פרטים כאן >

284 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page