top of page

קופת גמל

בישראל קיימות קופות גמל רבות, שוק קופות הגמל נחלק בין 2 סוגי תאגידים שולטים:

בתי השקעות או חברות ביטוח - בשניהם ניתן לנהל קופות גמל.

 קופת גמל הינה תכנית חיסכון לטווח ארוך או לטווח בינוני, והיא אחד מהסדרי ההשקעה הנפוצים בישראל. היא מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני.

המדינה מעודדת חיסכון בקופות גמל ולשם כך מעניקה הטבות מס עד גובה מסוים מההפקדות.
יש בקופת הגמל מרכיב של חיסכון בלבד ולא קיימים בה, כחלק מהחיסכון בקופה, מרכיבים של ביטוח נכות או ביטוח שארים.
ניתן לרכוש בנפרד ביטוחים אלה מחברת הביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס.

בין המוצרים של קופת הגמל ניתן למנות את קופת גמל לתגמולים, פיצויים ועוד.

מי יכול להפקיד בקופת גמל?

כל אחד רשאי לחסוך באופן עצמאי בקופת גמל.

מי שהוא עובד שכיר בארגון המחויב להפריש כספים לקופות גמל זכאי לכך שהמעסיק יפריש גם את חלקו.
במקרים אלה המעסיק מפקיד על חשבון העובד עד 7% משכרו ויפקיד גם על חשבון המעסיק עד 7.5% משכר העובד כתגמולים.
בנוסף, צריך המעסיק להפקיד על חשבונו לפיצויים עד 8.33% משכר העובד כפיצויים.
התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.
על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חובה על המעסיק להפקיד כמינימום 6% מהשכר על חשבון העובד, 6.5% משכר העובד על חשבון המעסיק כתגמולים ועוד 6% משכר העובד על חשבון המעסיק כרכיב פיצויים.
מעסיק רשאי להפריש עד 8.33% משכר העובד לגוף הפנסיוני ולא רק את האחוז הנדרש לפי צו ההרחבה.

המעסיק אינו זכאי לקבל חזרה את מרכיב הפיצויים המועבר אל הגוף הפנסיוני, גם במקרה שהעובד התפטר.
כאשר עובד סיים את עבודתו אצל אותו מעסיק, הוא יכול למשוך, בהסכמת המעסיק, כסף מהחיסכון הפנסיוני שהופקדו כרכיב פיצויים, גם אם טרם הגיע לגיל פרישה.
הכסף הנמשך על ידי העובד שעזב את מקום העבודה, פטור ממס עד גובה התקרה.
יש להביא בחשבון שהפטור הניתן לכספי הפיצויים שנמשכו, יבוא על חשבון חלק מהפטורים להם זכאי מי שעבר את גיל הפרישה.

על מעסיק אשר לא מעביר כלל את הכספים לקופת הגמל או אף מעכב אותם, ניתן להטיל קנס כפיצוי על הלנת שכר.

עובד עצמאי זכאי להפריש לקופת הגמל עד 16% מהכנסתו, עד גובה התקרה, ולזכות מהטבות מס.

מסלולי השקעה בקופת גמל

ישנם 12 בתי השקעות וחברות ביטוח המשווקת קופות גמל.

לכל יצרן (בית השקעות או חברת ביטוח) יש 3 מסלולים עיקריים במודל הצ'יליאני : 

מסלול ברמת סיכון נמוכה (מעל גיל 60), מסלול ברמת סיכון בינונית (מסלול לבני 50-60) ומסלול ברמת סיכון בינונית ומעלה

והוא נקרא מתחת ל50 (לאנשים מתחת לגיל 50) ומשלב עד כ-60% מניות.

בנסף, כיום יש מסלולים פאסיביים המשלבים את מדדי הבורסות הגדולות בעולם ומהוות בעצם אלטרנטיבה לניהול השקעות מסורתי (אקטיבי).

מהו הדמי ניהול בקופת גמל?

החברה המנהלת את קופת הגמל גובה מכל עמית דמי ניהול עבור השירות שהיא מספקת.
בכדי למנוע השקעות מסוכנות של מנהלי הקופה, דמי הניהול אינם מושפעים מהתשואות של הקופה. דמי הניהול מוגבלים עד לגובה של 1.05% מהיתרה הצבורה – אלו נקראים דמי ניהול מצבירה.
בנוסף, יכולה הקופה לגבות דמי ניהול של עד 4% מהתשלומים המועברים אליה במהלך השנה – אלו נקראים דמי ניהול מהפקדה.

אנו עובדים עם 12 בית השקעות וחברות ביטוח בתחום קופות הגמל . בין היתר עם 

The_Phoenix_Holdings_Logo.svg.png
מור גמל ופנסיה לוגו.png
אלטשולר_שחם.png
לוגו-ילין-לפידות.png
הראל-ביטוח-לוגו.png

מתי אפשר למשוך כסף מקופת גמל?

כספים שהושקעו בקופת גמל עד שנת 2006 יכולים להמשך לפני גיל פרישה (62 לאשה, 67 לגבר) בהתקיים שני התנאים באים:

עברו לפחות 15 שנה לאחר שהחלה ההפקדה בקופת הגמל או בגיל פרישה, המוקדם שביניהם

חסכו לפחות 5 שנים בקופת הגמל.

 

אפשר למשוך כספים שהושקעו בקופת גמל מעבר לשנת 2006, רק מגיל 60.
המושך כספים לפני גיל זה מחויב במס של 35% על כל היתרה שצבר.

האם ניתן להעביר כספים מקופת גמל אחד לאחרת?

המעבר בין קופות הגמל כפוף לתקנות קופות הגמל.
ניתן לבצע מעבר וביצוע ניוד של הכספים כאשר הם משמשים לאותה מטרה.
כיום ניתן גם לעבור מפוליסת ביטוח הכפופה לתקנות קופות גמל לקופת גמל אחרת.
לאחר שינוי סעיף 20 לחוק, חופש הבחירה נתון בידי העמיתים בלבד, בין אם הקופה במעמד שכיר ובין אם הקופה במעמד עצמאי.
כיום, ניתן לבצע מעבר לקופת גמל אחרת אחת לחודש. 

איך מושכים כסף מקופת גמל של אדם שנפטר?

מי שחוסך בקופת גמל רשאי לבחור המוטבים שאליהם יועברו הכספים לאחר מותו, והוא גם רשאי לשנות את המוטבים כאשר יבחר לעשות זאת. את שמות המוטבים יכול החוסך לשנות גם בצוואה שלו, וזאת בתנאי שההודעה על השינוי הגיעה לחברה המנהלת לפני מותו.

כספי התגמולים מקופת הגמל והרווחים עליהם פטורים, למשך תקופה של שלושה חודשים ממועד הפטירה של החוסך. הרווחים החדשים בקופה לאחר תקופה של שלושה חודשים יהיו חייבים במס של 25%. אם הנפטר, עבר את גיל 75 והכספים בקופת הגמל עומדים בכללי תיקון 190, אזי המס על רווחי הון יהיה רק 15% ולא 25%.

על כספי הפיצויים מקופת הגמל יחול המס כפי שחל על הנפטר אך המס לא יעבור את ה-40%


למוטבים בקופת הגמל של הנפטר יש שלוש אפשרות בקשר לכספים שנשארו בה:

למשוך את הכספים

להסב את חשבון הנפטר לחשבון חדש שיהיה על שם המוטב

במסגרת תיקון 190, המוטב יכול למשוך את הכספים ולהפקיד אותם בחשבון חדש על שמו

צור קשר

רוצים לקבל הכוונה ממתכנן פיננסי בעל 

רישיון? פנו אלינו ואחד המומחים יחזרו אליכם בהקדם

09-7881080

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

האם ניתן לעבור בין בתי השקעות שונים?

מדובר בהליך פשוט למדי מבחינתכם כלקוחות.
מעוניינים להתנייד בין קופות גמל ? כל שעליכם לעשות זה לפנות לסוכן ביטוח שלכם, למלא טפסי הצטרפות והעברת כספים - והאמת, זהו.
אנחנו כבר נטפל במעבר מכאן והלאה מול חברת הניהול הקודמת, ונדאג להעברת הכספים.

ומה עם הזכויות?

בעת המעבר בין קופה לקופה לאותה מטרה, הזכויות נשמרות במלואן לרבות הוותק והנזילות של הקופה.

מהם דמי הניהול בקופת גמל?

דמי הניהול המקסימליים שקופת גמל להשקעה רשאית לגבות מהחוסכים הם:
4% מכל הפקדה שמפקיד החוסך.
1.05% בכל שנה מסך כל הכסף שכבר נצבר בחיסכון עד אותו מועד.
אסור לקופת הגמל לגבות דמי ניהול הגבוהים מהתקרה.
ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול ולהפחית אותם, וכך להגדיל את החיסכון – ברוב המקרים אם תצטרפו דרך סוכן הביטוח שלכם לא יבצעו גבייה של דמי ניהול מהפקדה ואלא תהיה רק גבייה של דמי ניהול מחיסכון מצטבר הנגבים פעם בשנה.

אבל בפועל דמי הניהול המומלצים הם : 0.8% ובמידה ויש סכומים גבוהים מ200 אלף שקלים ניתן לקבל הנחה בדמי הניהול.

למה לעבוד עם סוכנות מדדים?

לקוחות מדדים עוברים תהליך שיקוף מקצועי עוד בשלבי ההכרות הראשונים. אנו מבצעים עבור כל לקוח

תהליך דיגיטלי מלא של הוצאת המידע מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, לאחר מכן הלקוח עובר תשאלו לגבי רמות הסיכון ומצבו האישי ורק לאחר מכן שהתיק מוכן להצגה - אנו נקבע פגישה על מנת לקצר תהליכים ולמקד את השירות.

בתהליך הפגישה אנו נקשיב מה רצון הלקוח, ניתן את ההמלצות המקצועיות ונקבע אסטרטגיה להמשך העבודה המשותפת. 

מטרת הסוכן המקצועי במדדים הוא ליווי מתמשך של הלקוח לאורך שנים עם הצפת ערך תמידית, שירות ללא פשרות ובקרות דיגיטליות ואנושיות על התיק אחת לתקופה. 

מדדים סוכנות לביטוח-  חושבים קדימה דואגים למחר

ביצוע ושירות לאחר קבלת ההחלטות

זה החלק החשוב ביותר. הביצוע בפועל של כל הצרכים שלנו, יחד עם ליווי ושירות לאורך שנים. אנו פה בשבילכם.

פגישה מקיפה וקביעת אסטרטגיה

אתם תפגשו עם מנהל תיקים פנסיונים שיעבור אתכם על כל התיק. ניגע בכל התחומים ולפעמים זה גם יגלוש לפגישה נוספת. יסודיות זה שם המשחק.

תשאול דיגיטלי ואנושי

אנו נעבוד קשה כדי להבין

את הצרכים ולקבל את כל המידע שיהיה

לכם קל להבין מה יש לכם ומה הצרכים האמיתיים שלכם.

bottom of page