top of page

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא אחד מאפיקי החיסכון לפנסיה המנוהל לרוב בחברות הביטוח.
התוכנית כוללת ביטוח חיים (ריסק מוות) משולב חסכון כאשר קיימת האפשרות להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה.
התוכנית מספקת תשלום פנסיה חודשי בהגעה לגיל הפרישה (67 לגבר ו62 לאישה).
חלקיה האחרים של התוכנית גמישים וניתנים להתאמה למבוטח.
תוכנית זו היא מבחינה משפטית חוזה בין חברת הביטוח למבוטח (פוליסת ביטוח), ולכן מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח (המשמעות היא שחברת הביטוח לא תוכל להעלות לך את הפרמיה, היא תוכל לעשות זאת רק למבוטחים חדשים).
בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוחי הקיים בפוליסה.
כלומר, החברה תשלם את הסכום שנקבע ולא תשנה את הפרמיה לפי פרמטרים כמו תוחלת חיי האוכלוסיה.
לכן, אם למשל תוחלת החיים עלתה, קרן הפנסיה תרד, כיוון שהיא נדרשת לשלם את הפנסיה לאורך יותר שנים ואינה לוקחת על עצמה את הסיכון. אולם ביטוח המנהלים לא ישתנה עבור המבוטח, כיוון שהחברה נושאת באחריות

ממה מורכבת ביטוח מנהלים?

ביטוח חיים

ביטוח זה דואג שבמקרה של מוות, המשפחה תקבל כסף מהביטוח והפנסיה לא תאבד. הסכום המתקבל הוא סכום חד פעמי והוא בהתאם לסכום שבחר המבוטח בעודו בחיים (ואותו שילם בזמן בו היה מבטוח). לרוב כיסוי ביטוחי יקר יחסית לכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה.


כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי שיינתן למבוטח ביום הקובע כפיצוי חודשי בהתאם לשכר המבוטח שנקבע בעת ההצטרפות למוצר. כיסוי מקסימלי של 75% מהשכר המבוטח.


קצבה חודשית (יציאה לגמלאות)

במקרה זה יקבל המבוטח את כספי החיסכון כקצבה חודשית לכל שארית חיו. בנוסף, כספים שנצברו עד שנת 2008, את חלקם ניתן יהיה לקבל (בהתאם להחלטת פקיד השומה) כסכום חד פעמי, מזומן.

מודולריות

היתרון בביטוח מנהלים שניתן להחליט איזה רכיב ביטוח אני מעוניין לרכוש ומה הכיסוי והעלות שלו.

ניתן בביטוח מנהלים לחסוך בלבד ללא ביטוח ומנגד ניתן להוסיף ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים לפי רצון המבוטח ובהתאם לצרכיו.

הפקדות בביטוח מנהלים

מבוטח שכיר
העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).
התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת. לרוב העובדים החוסכים בביטוח מנהלים עומד שיעור ההפקדה על 5% מהשכר על חשבון העובד, 5% נוספים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד 8.33% כפיצויים.
במקרים רבים, משלם המעסיק סכום נוסף לטובת רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה (לא יותר מ- 3.5% מהשכר).

מבוטח עצמאי
עצמאי רשאי להפקיד עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה), הכנסות אלו יכללו הכנסות מעסק או ממשלח יד בחיסכון הפנסיוני. הפקדות אלו מזכות באפשרות לקבלת החזר מס (כתלות בגורמים נוספים).

קצבה חודשית בביטוח מנהלים

גובה הקצבה שיקבל המבוטח עם פרישתו מעבודה, ייקבע ביום הפרישה עצמו, בהתאם לסכום שהצטבר בחיסכון לאורך השנים וכן על סמך חישובים אקטואריים נוספים.
הסכום שיצליח המבוטח לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו), רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון) וגובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

אנו עובדים עם כל חברות הביטוח המובילות . בין היתר עם 

The_Phoenix_Holdings_Logo.svg.png
מור גמל ופנסיה לוגו.png
מנורה_edited.jpg
Migdal_Logo.svg.png
הראל-ביטוח-לוגו.png

מסלולי השקעה בביטוח מנהלים

בשנת 2016 הוחלט שכל ביטוח מנהלים יציע לעמיתים מסלול השקעה תלוי גיל, אליו יופנה העמית כברירת מחדל. מודל תלוי גיל יופעל לצד שאר מסלולי ההשקעה שקרן הפנסיה מציעה. מאחר והמדינה חושבת שמסלול תלוי גיל הוא הטוב ביותר להגנה על כספי החוסך, היא מחייבת את קרנות הפנסיה ליידע את כל העמיתים, גם הקיימים וגם החדשים, על קיום מסלול תלוי גיל ועל זכותם להצטרף אליו מתי שירצו. אתם כמובן רשאים לבחור כל מסלול אחר שקיים בקרן הפנסיה ופתוח להצטרפות.
עמית יוכל לבחור מסלול השקעות שמתאים לו מבחינת הסיכון, הרכב ההשקעות, מסלול הלכתי למעוניינים בכך או שיבחר במסלול תלוי גיל. חוסך שאינו מעוניין לבחור מסלול השקעה יופנה למסלול תלוי גיל התואם לגילו בעת ההצטרפות. כאשר יעבור את גיל המסלול בו הוא נמצא, הוא יועבר אוטומטית למסלול תלוי גיל אחר המתאים לגילו ויקבל על כך הודעה מקרן הפנסיה.

איך ניתן להצטרף לביטוח מנהלים?

ניתן לפנות לסוכן הביטוח שלך ולבקש ממנו פרטים לגבי ביטוח המנהלים  ותהליך ההצטרפות.
במיוחד בימים אלו – חשוב לבדוק ולהשוות את ביצועי החיסכון שלכם, הפערים בין הגופים בטווח של מספר שנים עשויים להגיע למאות אלפי שקלים ויותר מסכום הצבירה לפרישה שלכם.
אנחנו כאן להנגיש את המידע והכלים הקיימים בשוק לצורך חיסכון, נשווה את תוצאות העבר, נבחן אפיקים מתחרים ונתאים את תכנית החיסכון לרמת הסיכון הרצויה תוך שאיפה למקסום פוטנציאל התשואה והפחתת דמי הניהול בשיעור ניכר, כל זאת בליווי סוכן פנסיוני בעל רישיון מטעם רשות שוק ההון וניסיון רב.

צור קשר

רוצים לקבל הכוונה ממתכנן פיננסי בעל 

רישיון? פנו אלינו ואחד המומחים יחזרו אליכם בהקדם

09-7881080

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

האם ניתן לעבור בין ביטוחי המנהלים השונים?

מדובר בהליך פשוט למדי מבחינתכם כלקוחות.

אבל יש חשיבות לתאריך פתיחת ביטוח המנהלים. האם יש מקדם מובטח או לא ומה הכיסויים שיש בתוך הביטוח. כיום לא פשוט להתנייד בין ביטוחי המנהלים אך מעבר לקרן פנסיה כתחליף נהיה אופציה מאוד ריאלית.

הדבר היחידי שצריך לבדוק הוא הרקע הרפואי. וזה עושים באמצעות סוכן פנסיוני מורשה מטעם מדדים סוכנות לביטוח שישב אתכם לשיחה מקצועית וייתן את ההכוונה הנכונה ביותר.
מעוניינים להתנייד בין ביטוחי המנהלים? כל שעליכם לעשות זה לפנות לסוכן ביטוח שלכם, למלא טפסי הצטרפות והעברת כספים - והאמת, זהו.
אנחנו כבר נטפל במעבר מכאן והלאה מול חברת הניהול הקודמת, ונדאג להעברת הכספים.

הטבות מס בביטוח מנהלים

על מנת לעודד שכירים לחסוך לגיל פרישה, מדינת ישראל מעניקה הטבות מס לחוסכים, עד לתקרת שכר הקבועה בחוק.
הטבת מס בביטוח המנהלים נעשית במועד ההפקדה.

דמי ניהול בביטוח מנהלים

בפוליסות משנת 2013 - דמי ניהול מקסימליים בביטוח מנהלים עומדים על 4% מההפקדות החודשיות (פרמיה) ו-1.05% הפרשה קבועה מסך הצבירה של המבוטח בחשבון.

בפוליסות ישנות ישנם מדרגי דמי ניהול שונים שמפורסמים בהעתקי הפוליסה. ניתן לקבל בדיקה ללא עלות 

על דמי הניהול שלכם ואיך ניתן גם לשפר את העלות.

מקדם המרה בביטוח מנהלים

לפני שנת 2013, מבוטחים שהצטרפו לביטוח מנהלים, נהנו ממקדם מובטח. מהו המקדם הזה? זהו מספר שכאשר מחלקים בו את כל החיסכון שנצבר מרגע הפרישה והיציאה לפנסיה, מתקבלת הקצבה החודשית אותה תקבלו לכל החיים.
המקדם מושפע מכל מני משתנים לדוגמה: תוחלת חיים, והוא לרוב נע בין 180- 200 . בפוליסות שנרכשו לפני יוני 2001, המקדם נמוך בהרבה. כמובן, ככל שהמקדם נמוך, כך הקצבה גבוהה יותר.
בעבר ביטוחי המנהלים סיפקו "מקדם מובטח" שאינו משתנה עד היציאה לפנסיה ולכן הוא עשוי להוות יתרון למי שמחזיק בביטוח מנהלים לפני 2013.

למה לעבוד עם סוכנות מדדים?

לקוחות מדדים עוברים תהליך שיקוף מקצועי עוד בשלבי ההכרות הראשונים. אנו מבצעים עבור כל לקוח

תהליך דיגיטלי מלא של הוצאת המידע מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, לאחר מכן הלקוח עובר תשאלו לגבי רמות הסיכון ומצבו האישי ורק לאחר מכן שהתיק מוכן להצגה - אנו נקבע פגישה על מנת לקצר תהליכים ולמקד את השירות.

בתהליך הפגישה אנו נקשיב מה רצון הלקוח, ניתן את ההמלצות המקצועיות ונקבע אסטרטגיה להמשך העבודה המשותפת. 

מטרת הסוכן המקצועי במדדים הוא ליווי מתמשך של הלקוח לאורך שנים עם הצפת ערך תמידית, שירות ללא פשרות ובקרות דיגיטליות ואנושיות על התיק אחת לתקופה. 

מדדים סוכנות לביטוח-  חושבים קדימה דואגים למחר

ביצוע ושירות לאחר קבלת ההחלטות

זה החלק החשוב ביותר. הביצוע בפועל של כל הצרכים שלנו, יחד עם ליווי ושירות לאורך שנים. אנו פה בשבילכם.

פגישה מקיפה וקביעת אסטרטגיה

אתם תפגשו עם מנהל תיקים פנסיונים שיעבור אתכם על כל התיק. ניגע בכל התחומים ולפעמים זה גם יגלוש לפגישה נוספת. יסודיות זה שם המשחק.

תשאול דיגיטלי ואנושי

אנו נעבוד קשה כדי להבין

את הצרכים ולקבל את כל המידע שיהיה

לכם קל להבין מה יש לכם ומה הצרכים האמיתיים שלכם.

bottom of page